William Buhlman – Tipuri de lumi subtile

O singură dimensiune subtilă poate (şi adesea o şi face) să conţină trei tipuri primare de lumi energetice: consensuale, neconsensuale şi naturale. Un eveniment consensual reprezintă un eveniment sau o realitate care este creată şi menţinută de gândurile unui grup de indivizi. De exemplu, paradisurile fiecărui grup religios sunt create de gândurile şi de credinţele respectivilor locuitori. Precum toate realităţile, lumile consensuale sunt şlefuite de conştiinţa de grup. Multe din planurile consensuale sunt extrem de vechi şi de refractare la schimbare. Pe cât de ciudat ar putea suna, oraşele şi comunităţile din planul fizic sunt exemple de medii energetice consensuale. Fiecare oraş şi orăşel este creat şi se dezvoltă în acord cu gândurile emise de locuitorii săi. In esenţă, energia gândului uman utilizează vehicule biologice pentru a manevra şi a modela moleculele fizice din jurul nostru. Rezultatul final este reprezentat de structurile fizice temporare pe care le vedem în jurul nostru.

In timpul unei experienţe de dedublare astrală sau în timpul unei experienţe în apropierea morţii, noi ne transferăm conştiinţa de la corpul nostru fizic la corpul nostru subtil ce are o frecvenţă de vibraţie mai înaltă. Pentru a fi foarte clar, voi face referire la aceasta folosind expresia “a ne mişca înspre interior”. Folosesc termenul de “mişcare” deoarece această tranziţie energetică este adeseori experimentată ca o senzaţie de mişcare internă. Orice referire la o mişcare interioară sau la o explorare interioară este în legătură cu recunoaşterea conştientă a unui plan al universului cu o frecvenţă mai înaltă de vibraţie.

Pe măsură ce noi explorăm înspre interior, depărtându-ne de materie, noi descoperim că prima dimensiune subtilă este paralelă cu universul fizic şi este în acelaşi timp o realitate consensuală. Acest mediu energetic este atât de fizic în aparenţă încât majoritatea oamenilor cred că ei analizează de fapt planul fizic. In realitate, aceştia observă prima dimensiune energetică interioară a universului. Din moment ce această dimensiune este cea mai apropiată din punct de vedere al frecvenţei de vibraţie de materie, ea este adeseori vizitată şi experimentată în timpul călătoriilor extracorporale. Această dimensiune este un exemplu clasic al unei realităţi consensuale: structura sa este solidă şi stabilă în cadrul propriei sale frecvenţe de vibraţie. Gândurile noastre, nu contează în ce mod sunt focalizate, au un efect minim asupra structurilor energetice din această lume. Totuşi, gândurile noastre vor exercita un impact foarte mare asupra corpurilor noastre energetice personale.

Gândurile referitoare la zbor ne vor face să zburăm. Gândurile referitoare la mers ne vor determina să păşim. Diferenţa dintre schimbările energetice personale interne şi cele externe este vitală în procesul de înţelegere a structurii inerente a dimensiunii sau planului subtil respectiv. Intr-o lume consensuală, gândurile noastre ne influenţează propria energie însă nu şi pe cea din mediul înconjurător. Diferitele paradisuri la care face referire Sfântul Ioan în Revelaţiile sale şi Mohammed în Coran, reprezintă exemple clasice de planuri consensuale. Aceste structuri şi oraşe din plan subtil există în cadrul celei de-a doua şi în cadrul celei de-a treia dimensiuni şi continuă să fie modelate şi menţinute de conştiinţa de grup a milioane de locuitori ai planului subtil. Atunci când pătrundem în aceste lumi, gândurile noastre nu vor modifica structurile pe care le întâlnim.

O lume neconsensuală reprezintă un plan subtil sau o realitate care nu este în mod ferm modelată de către un grup. Am descoperit că acest tip de plan este cel mai des întâlnit. Noi putem vedea orice ne-am putea imagina: o pădure, un parc, un oraş, un ocean, chiar şi o planetă întreagă. Planurile neconsensuale sunt uşor de identificat. Deşi cel mai adesea sunt asemănătoare cu planul fizic, acestea sunt extrem de sensibile la gândurile focalizate şi se vor modifica şi restructura cu rapiditate în concordanţă cu gândurile conştiente şi subconştiente ce predomină în imediata apropiere.

Dacă vă găsiţi într-un plan care se modifică regulat sau care pare să fie instabil, mai mult ca sigur că vă aflaţi într-o realitate neconsensuală. Dacă aceasta este situaţia, atunci este important pentru dumneavoastră să ştiţi că gândurile dumneavoastră, atât cele conştiente cât şi cele subconştiente, probabil că au influenţat realitatea pe care tocmai o experimentaţi. Ariile neconsensuale sunt adesea modelate de mintea nostră subconştientă în beneficiul nostru. De exemplu, dacă dumneavoastră aveţi de-a face cu o problemă recurentă sau cu un blocaj în evoluţia personală, mintea dumneavoastră subconştientă sau şinele dumneavoastră superior ar putea modela o lume sau o situaţie care vă vor permite să vă confruntaţi cu acest blocaj într-o manieră foarte personală. Aţi putea să fiţi puşi faţă în faţă cu propriile temeri sub forma prăbuşirii unui avion sau sub forma unui accident de maşină, sau aţi putea fi pus în situaţia de a vă confrunta cu o limitare personală sau concepţie personală.

Această confruntare personală poate lua orice formă sau avea orice conţinut ce ne vor asista efectiv în experimentarea şi depăşirea limitărilor noastre, a barierelor şi a fricilor. Mulţi oameni au povestit că au fost proiectaţi într-o anumită situaţie care i-a testat sau care i-a temperat într-o manieră foarte personală; adeseori prin confruntarea cu cele mai mari frici şi limite ale lor. De exemplu, dacă vă este foarte frică de înălţime, este posibil să aveţi experienţa în care urcaţi pe munte sau treceţi pe un pod foarte îngust. Un exemplu foarte bun este ilustrat de Robert Monroe în lucrarea Călătorii extracorporale, unde acesta descrie încercări repetate în timp ce era dedublat, de a ateriza cu un avion micuţ deasupra unei clădiri înalte.

Cel mai adesea, planurile neconsensuale vor apărea foarte asemănătoare cu împrejurimile din planul fizic sau chiar cu nişte locuri mirifice; parcuri, grădini de ţară foarte frumoase, pajişti înverzite foarte liniştite, sunt câteva din exemplele cel mai des întâlnite. Eu cred că probabil multe dintre aceste minunate locuri au fost create de gândurile altor forme de viaţă din plan subtil care au locuit sau vizitat acele locuri în trecut. Spre deosebire de planul fizic, odată ce o formă energetică este formată, aceasta poate dura câteva secole. Decrepitudinea celulară şi moleculară nu sunt o realitate; este pur şi simplu vorba de formarea şi stabilitatea energiei gândurilor. Un singur gând, creativ şi foarte ferm poate modela un mediu energetic capabil să dureze aproape la infinit; totuşi, un gând mai puternic (mai focalizat) ar putea modifica acea lume în întregime în doar câteva secunde. Să ne amintim că toate dimensiunile reprezintă o formă de energie şi orice energie este sensibilă într-o măsură mai mare sau mai mică la energia gândurilor.

Lumile energetice primare, naturale sunt zone ale universului complet nefomate ce apar ca neavând formă sau contur specifice de orice fel. Aceste zone sunt adesea văzute ca viduri ceţoase, spaţii goale, zone deschise alcătuite din nori energetici de culoare albă, argintie sau aurie.

Lumile energetice naturale sunt extrem de sensibile la forţa gândului. Orice gând suficient de tare focalizat va modela instantaneu mediul energetic înconjurător. Din această cauză este atât de important să câştigăm un anumit grad de control asupra propriilor gânduri. Evoluţia noastră personală depinde într-o mare măsură de modul în care noi ne focalizăm, ne controlăm şi ne direcţionăm energia gândurilor noastre.

Nu contează în ce dimensiune locuim, responsabilitatea noastră personală pentru gândurile şi acţiunile noastre este absolută. Toate gândurile sunt creative; atât gândurile pozitive cât şi cele negative cât şi acţiunile, vor crea o restructurare corespondentă a universului subtil din imediata noastră apropiere. Acesta este motivul pentru care conducătorii spirituali au promovat dintotdeauna idei precum “să faci bine celorlalţi” şi “iubire pentru toţi” .

Odată ce conştientizăm în totalitate puterea colosală a gândurilor, nu vom mai păstra şi nici crea vreo imagine negativă sau neconstructivă în mintea noastră. Gândurile negative şi autolimitatoare sunt adevăratul duşman pe care trebuie să îl înfruntăm. In cadrul dimensiunilor interioare ale universului, gândurile noastre, atât cele benefice cât şi cele neconstructive, exercită o influenţă creatoare puternică asupra mediului nostru înconjurător imediat. Acest fenomen a fost deja analizat şi experimentat în timpul unei experienţe de dedublare astrală.

In plus faţă de cele trei tipuri principale de planuri subtile pe care le putem întâlni atunci când suntem dedublaţi, mai există două.

Primul tip, deşi rar analizat şi relatat, pare să fie conţinut din dimensiuni şi planuri care există dincolo de energia gândurilor. In prezent, puţini exploratori s-au aventurat în mod conştient suficient de departe în univers pentru a ne putea furniza o descriere fidelă sau un model al unuia dintre aceste planuri. Aceste planuri ale universului nu posedă o formă sau o structură perceptibilă, existenţa lor fiind postulată dincolo de spaţiu, timp şi energie aşa cum noi le percepem. Este posibil ca aceste dimensiuni şi locuitorii acestora să fie imposibil de descris utilizând conceptele noastre liniare. Chiar şi aşa, sunt sigur că planurile energetice subtile fără formă şi aflate în afara razei influenţei gândurilor, există adânc în profunzimea universului.

Celălalt plan subtil analizat este reprezentat de un mediu ce pare să fie duplicarea unui spaţiu vid. Aceasta este o lume subtilă ce are o frecvenţă de vibraţie foarte joasă. Unii consideră că acest spaţiu subtil este un mediu consensual. Pun serios sub semnul îndoielii această teorie deoarece dintr-un spaţiu vid nu pot fi emise radiaţii energetice sau vibraţii care să poată fi percepute. Toate emanaţiile energetice notabile par să fie localizate în apropierea zonelor locuite. Este mai degrabă posibil ca unui spaţiu “gol” să îi lipsească suficientă energie locală pentru a fi influenţat de un gând; ca şi rezultat, acesta rămâne într-o stare relativ constantă.

Trebuie de asemenea notat faptul că spaţiile subtile goale par să predomine din ce în ce mai mult pe măsură ce explorăm în interior, departe de dimensiunea fizică şi în direcţia sursei tuturor energiilor. Cauza primară a acestui fenomen este necunoscută. Observaţiile numeroşilor exploratori ai planului subtil ne vor fi necesare înainte de a ajunge la o concluzie.

Universul multidimensional nu reprezintă doar o altă teorie; este o realitate palpabilă. Prin punerea în practică a tehnicilor de dedublare corporală prezentate în această carte, fiecare poate verifica pe propria piele această descoperire. Experienţele de dedublare astrală autoiniţiate şi controlate ne oferă o ocazie deosebită de a explora adânc în profunzimea interiorului universului subtil. Curenta focalizare a ştiinţei asupra activităţii moleculare grosiere se va comuta treptat pe o formă de cercetare bazată pe conceptul de frecvenţă de vibraţie, în secolul XXI, ştiinţa va începe să recunoască faptul că formele grosiere din jurul nostru reprezintă vehicule exterioare ale energiei şi că întreg universul fizic reprezintă doar o mică parte din magnificul univers multidimensional.


Info: Playerul video de pe acest blog doar face enabled la linkul extern, youtube, openload, vimeo, etc, deci trebuie sa asteptati sa se incarce!


Apreciem sprijinul celor cu suflet, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare.Your email is never published or shared.