William Buhlman – Evolutia constiintei

Concepţia noastră prezentă despre evoluţia conştiinţei derivă din teoria lui Darwin conform căreia organismele biologice se adaptează şi se schimbă în funcţie de condiţiile fizice din jurul lor. Această teorie, construită în întregime pe modificările observate la organismele biologice, a reprezentat baza ştiinţifică a evoluţiei pentru mai bine de o sută de ani.

Milioane de experienţe de dedublare astrală raportate ne oferă dovezi convingătoare ale faptului că evoluţia noastră este cu mult mai complexă decât modificările biologice pe care le observăm în jurul nostru. De fapt, experienţele extracorporale ne trimit către o nouă viziune a evoluţiei, una care este mult mai cuprinzătoare decât orice teorie anterioară din istoria umanităţii. Pe baza explorărilor subtile putem spune că evoluţia reprezintă dezvoltarea progresivă a energiei conştiente (a sufletului) prin intermediul unor vehicule biologice temporare de exprimare.

Naşterea biologică şi moartea reprezintă simple intrări şi ieşiri ale conştiinţei din această dimensiune energetică exterioară grosieră. Modificările observate ale organismelor biologice reprezintă de fapt un efect secundar, creat de dezvoltarea în plan subtil a conştiinţei în prezent, evoluţioniştii au observat şi au înregistrat doar modificările fizice ce au apărut în jurul nostru, în vreme ce schimbările cu adevărat importante au rămas neobservate.

In fiecare zi noi ne confruntăm cu noi situaţii care ne modelează şi ne pun la încercare din punct de vedere psihologic. Fiecare problemă fizică reprezintă o oportunitate de a evolua; fiecare bătaie de cap ne ajută să ne dezvoltăm calităţile sufleteşti ale curajului, iubirii şi compasiunii; fiecare nouă provocare reprezintă o oportunitate de a învăţa.

Intr-un cuvânt, fiecare dintre noi foloseşte planul material ca pe un instrument de transformare. Corpurile noastre biologice reprezintă vehicule temporare de exprimare şi de expresie în tărâmul grosier al planului material. Insuşi actul de asumare a unei forme fizice şi de a fi o fiinţă umană reprezintă un element integral al evoluţiei noastre. Fiecare dintre noi experimentează în momentul prezent cel mai eficient sistem de evoluţie ce a fost vreodată proiectat: evoluţia prin intermediul experienţei personale directe, prin însuşi actul de a trăi.

Nu are nici o importanţă ceea ce noi credem sau nu credem; fiecare dintre noi îşi va abandona vehiculul biologic temporar şi îşi va continua evoluţia.

Cu toţii suntem participanţi activi într-un sistem de evoluţie magnific ce se extinde cu mult dincolo de limitele înguste ale viziunii noastre materialiste. Naşterea şi moartea însele reprezintă elemente esenţiale ale progresului nostru personal; intrarea şi ieşirea conştiinţei noastre de pe terenul de joacă al evoluţiei moleculare.

In ultimii douăzeci de ani au apărut noi date referitoare la existenţa noastră spirituală. Cu două decenii în urmă, subiecte cum ar fi experienţele de la graniţa cu moartea, experienţele de dedublare astrală, universurile paralele, dimensiunile multiple şi tunelurile energetice între universuri erau nişte necunoscute pentru majoritatea oamenilor de pe această planetă. In zilele noastre, aceste teme sunt dezbătute în casele din lumea întreagă. Intr-o singură generaţie, conceptele noastre asupra realităţii s-au modificat în mod radical. Această schimbare va continua câtă vreme oamenii îşi vor deschide minţile către o nouă viziune asupra lor înşişi şi asupra existenţei pe care o duc.

De-a lungul istoriei, evoluţia conştiinţei umane a fost modelată de către nenumăraţi oameni din lumea întreagă. Ceea ce urmează reprezintă doar câteva exemple ale unor oameni care au influenţat conştiinţa de grup şi evoluţia speciei noastre în ultimele decenii. Acest proces al evoluţiei umane se va accelera în următorul mileniu pe măsură ce ne extindem cercetările pentru a afla răspunsuri dincolo de limitările închistatoare ale planului material.

In anul 1975 cartea doctorului Raymond Moody “ Viaţa de după viaţa ” a dat naştere unei explozii de interes internaţional pentru acest subiect al vieţii de după moarte şi al potenţialelor realităţi subtile. Munca de pionierat a lui Moody despre experienţele de la graniţa morţii şi despre stările modificate de conştiinţă continuă şi astăzi să influenţeze milioane de oameni din întreaga lume.

Din anul 1975 receptivitatea copleşitoare a oamenilor faţă de toate cărţile sale a dus la apariţia unui domeniu cu totul nou de studiu şi cercetare. Munca lui Moody a afectat în mod special comunitatea medicală, punând bazele pentru ca sute de cercetători medicali printre care şi Dr. Melvin Morse şi Brian Weiss – să facă incursiuni în nenumăratele mistere ale experienţelor subtile. Cercetările sale au adus într-o foarte mare măsură în legitimitate întregul subiect al cercetărilor din plan subtil şi al explorărilor universului nevăzut. Munca lui Moody a ajutat la iniţierea unei modificări radicale a punctului general de vedere şi al gândurilor, atât conştiente cât şi inconştiente.

Kenneth Ring, Stuart Twemlow, Bruce Greyson şi alţi fizicieni vizionari au asistat la evoluţia conştiinţei umane prin investigarea rapoartelor din lumea întreagă privitoare la experienţele de la graniţa cu moartea şi la experienţele de dedublare corporală. Cercetările şi concluziile lor au ajutat la legitimizarea subiectului experienţelor subtile prin punerea bazelor de plecare pentru noi cercetări inovatoare.

Brian Weiss a contribuit din plin la acceptarea de către publicul larg, la scară mondială, a terapiilor prin regresii în vieţile anterioare, ca reprezentând un instrument de vindecare foarte preţios. Din ce în ce mai mult, psihologi şi psihiatri includ tehnici de regresie în timp în tratamentele lor zilnice. Munca lui Weiss reprezintă un important pas înainte în recunoaşterea relaţiei dintre stările de conştiinţă nonfizice şi existenţa noastră fizică actuală. In plus, cărţile sale scot în evidenţă importanţa şi potenţialul obţinerii autocunoaşterii.

John Stewart Bell, un fizician irlandez care a descoperit teorema interconectivităţii, a demonstrat faptul că toate particulele de materie sunt conectate printr-o forţă invizibilă (nonlocală). Munca sa a influenţat într-o foarte mare măsură liniile directoare ale fizicii modeme. Mulţi fizicieni sunt de părere că teorema interconectivităţii reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri ale secolului al XX-lea.

Hugh Everett, Roy Kerr, Martin Kruskal şi alţi fizicieni şi matematicieni au dezvoltat teorii şi au creat scheme conceptuale care pornesc de la premisa existenţei a numeroase universuri paralele la fel de reale ca şi al nostru. Această idee de lumi energetice paralele a influenţat teoreticienii mecanicii cuantice, astrofizicieni şi astronomi din lumea întreagă.

Regizori de film printre care Steven Spielberg au contribuit la reducerea stărilor noastre de frică faţă de necunoscut prin intermediul filmelor precum “E.T.” sau “întâlniri apropiate cu cea de-a treia rasă”, şi ne-au deschis spre noi posibilităţi ce există dincolo de percepţiile noastre fizice.

Cercetările foarte pertinente ale lui Gary Zukav asupra relaţiei dintre fizică şi conştiinţă şi studiul său asupra scopului şi menirii în viaţă, au influenţat milioane de oameni.

Mesajul limpede al lui Shakti Gawain referitor la importanţa vizualizării creatoare a influenţat de asemenea milioane de oameni din întreaga lume.

Fizicianul şi scriitorul Fred Alan Wolf a prezentat şi clarificat conceptele referitoare la universurile paralele şi la realităţile create prin puterea conştiinţei atât comunităţii ştiinţifice cât şi publicului larg.

Doctorii Wayne Dyer, Bernie Siegel şi Deepak Chopra, precum şi mulţi alţii ne-au demonstrat prin vorbă şi faptă cât este de importantă legătura dintre corp, minte şi spirit.

Portretizările controversate, incitante şi foarte vii ale lui Bruce Joel Rubin despre viaţă, moarte şi dimensiunile energetice subtile ale universului (“Scara lui Iacob”, “Fantoma”, “ Viaţa mea”) au fost văzute de mai mult de jumătate de miliard de oameni.

Cu toţii am fost influenţaţi de mesajul foarte motivant al lui Norman Vincent Peal despre gândirea pozitivă şi efectele sale asupra planului material.

Albert Einstein a dus fapta şi gândirea ştiinţifică dincolo de fizica newtoniană, către tărâmurile noi şi expansive ale curbării spaţio-temporale şi ale punţilor energetice dintre universuri. Făcând aceasta, el a pus bazele emergenţei dintre fizica cuantică modernă, conceptul de universuri paralele şi interpretările lumilor multiple.

David Bohm, un alt fizician vizionar a dat naştere la numeroase idei privitoare la realităţile create prin puterea conştiinţei şi la structurile energetice subtile. Conceptele sale au influenţat fizica modernă şi reprezintă un pas intelectual major înspre recunoaşterea naturii multidimensionale a universului. Inteligenţa sa vivace a inspirat o întreagă generaţie de fizicieni să caute răspunsurile la întrebările fundamentale dincolo de planul material.

Patru scriitori deosebiţi, Nick Herbert, Michael Talbot, Heinze Pagels şi Fritjof Capra, au influenţat evoluţia conştiinţei omeneşti prin ilustrarea foarte clară a legăturii ce există între noua ştiinţă a fizicii, metafizică, religie şi conştiinţă.

Robert Monroe, un pionier modern a dat dovadă de o mare măiestrie când a prezentat tema călătoriilor extracorporale milioanelor de oameni din întreaga lume. Cărţile sale, precum şi cercetările realizate la institutul său, Institutul Monroe, oferă seminarii, informare, suport şi prelegeri legate de expansiunea conştiinţei şi explorările în plan subtil.

Paul Twitchell este fondatorul modern al ECKANKAR. Nenumăratele sale cărţi (mai mult de treizeci la număr) au introdus şi au detaliat influenţa istorică a călătoriilor extracorporale asupra evoluţiei rasei umane. Considerat de unii ca fiind un maestru modern al dedublărilor astrale, acesta a fost foarte eficient în introducerea conceptului de călătorie extracorporală în conştiinţele oamenilor din întreaga lume.

Producători de film precum George Lucas şi Gene Rodenberry au ajutat la expansionarea imaginaţiei umane dincolo de viziunile obişnuite ale realităţii de obicei limitate. Viziunile acestora despre viitor ne-au încurajat pe toţi să privim dincolo de limitele grosiere pe care le experimentăm acum.

Scriitorii de ficţiune, ca şi grup, sunt unii dintre cei mai talentaţi vizionari pe care îi avem. Pentru aceia care încă se mai pot îndoi, ne putem aminti de poveştile fantastice ale lui Jules Verne; submarinele acestuia din secolul al XIX-lea, navele spaţiale, navele aeriene precum şi călătoriile selenare au fost considerate la vremea aceea nişte idei extraordinar de neobişnuite.

Betty Eadie, autoarea lucrării “îmbrăţişată de luminăy” precum şi alţi scriitori care au avut iniţiativa de a ieşi în faţă şi de a-şi împărtăşi experienţele lor de la graniţa cu moartea, vor continua să aibă acelaşi impact major asupra conştiinţei colective a umanităţii. Călătoriile deosebite ale acestora în cadrul dimensiunilor subtile magnifice ale universului au stârnit dezbateri în întreaga lume şi au trezit interesul faţă de conceptele realităţilor subtile şi faţă de locul nostru în univers.

Aceste experienţe personale ale călătoriilor în plan subtil în dimensiunile interioare ale universului ne oferă dovezi mai mult decât suficiente ale imortalităţii noastre. Milioane de oameni conştientizează faptul că toate răspunsurile la marile mistere ale existenţei noastre ne sunt disponibile. Totuşi, se naşte o importantă întrebare: dacă unii dintre noi pot experimenta şi explora tărâmurile subtile ale universului, atunci de ce nu o putem face cu toţii?

Această revelaţie reprezintă un pas major în evoluţia rasei umane. Acest proces de evoluţie este inevitabil, din moment ce cu toţii ne apropiem încet, încet de clipa când ne vom abandona vehiculele noastre biologice şi vom pătrunde în dimensiunile subtile ale universului. Importanţa acestor călătorii în plan subtil înspre interiorul universului nu constă în acţiunea de a le face propriu-zis ci în revelaţia faptului că asemenea călătorii sunt posibile şi chiar la îndemâna oricăruia dintre noi.

Pe măsură ce evoluţia conştiinţei continuă, din ce în ce mai mulţi oameni vor rupe tăcerea şi ne vor oferi noi şi îndrăzneţe puncte de vedere despre natura realităţii şi a scopului existenţei noastre. Evoluţia noastră va continua să fie influenţată de oameni din toate categoriile: scriitori, muzicieni, inventatori, vindecători, producători de film şi regizori. Adesea, aceştia nu vor fi conştienţi de impactul lor asupra societăţii. Ideile şi proiecţiile lor creează în lume acelaşi efect ca al valurilor pe un lac, declanşând o uşoară schimbare în gândirea şi conştiinţa a milioane de oameni.

De exemplu, filme precum “E.T.”, “Coconii?’ şi “Fantoma” par să fie la prima vedere nişte filme uşoare pline de aventuri fantastice; totuşi, cele aproape doua miliarde de oameni care au vizionat aceste filme au dobândit un nou punct de vedere asupra unor zone ale existenţei şi ale vieţii necunoscute şi neexplorate de ştiinţa modernă. Pentru mulţi, fricile lor de necunoscut au fost înlocuite de un sentiment de curiozitate şi de anticipare pozitivă. Inconştientul colectiv al întregii noastre rase a fost influenţat de ideile transmise. Fricile noastre de necunoscut au fost treptat reduse datorită imaginilor pozitive comunicate.

In secolul XXI o nouă formă de divertisment şi imaginaţie ne va conduce către nivelele subtile ale universului. Aceasta va reprezenta o evoluţie gradată de la filmele tradiţionale la aventurile din ce în ce mai interactive care implementează tehnologia realităţii virtuale, în secolul XXI programarea realităţii virtuale va deveni trambulina călătoriilor extracorporale controlate înspre interiorul universului.

Pe măsură ce progresăm, devine din ce în ce mai evident faptul că evoluţia tehnologiei şi evoluţia conştiinţei umane sunt interconectate în moduri care momentan depăşesc puterea noastră de înţelegere. Intr-un final, fiecare dintre noi va evolua dincolo de materialitatea planului fizic şi va explora înspre dimensiunile subtile ale universului.

 
Cartile lui Paul Perry se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

   
Cartile lui Raymond A. Moody se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

   
Cartile lui Robert Monroe se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 

Info: Playerul video de pe acest blog doar face enabled la linkul extern, youtube, openload, vimeo, etc, deci trebuie sa asteptati sa se incarce!Apreciem sprijinul celor cu suflet, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare.
- clik aici -


Your email is never published or shared.