William Buhlman – Anatomia unei experiente extracorporale

Aşa cum în cadrul experienţelor de la graniţa cu moartea sunt prezentate adeseori anumite elemente specifice, tot astfel şi în cadrul experienţelor extracorporale putem vorbi despre anumite etape raportate. Cele care urmează sunt cele mai des menţionate.

1. Etapa vibraţională. In acest punct, vibraţiile energetice ne străbat întreg corpul. Senzaţii de bâzâit, huruit sau zumzăit, împreună cu stări ocazionale de ameţeală sau stări cataleptice (incapacitatea de a ne mişca), însoţesc adeseori aceste vibraţii. Variaţia şi intensitatea vibraţiilor şi a sunetelor raportate este infinită; acestea pot varia de la medii la subtile până la intense sau surprinzătoare. In timpul fazei vibraţionale conştiinţa noastră comută către corpul nostru subtil energetic. Vibraţiile şi sunetele (semnalele interioare) nu reprezintă evenimente fizice, aşa cum ar crede unii, ci recunoaşterea conştientă a corpului nostru energetic înzestrat cu o frecvenţă mai mare de energie, ce se separă de corpul nostru fizic (apare decalarea de fază faţă de acesta).

2. Etapa de separare. In momentul în care corpul subtil energetic se separă de corpul fizic, în general apare un sentiment distinct de plutire, ridicare sau de rostogolire din cel fizic. După ce separarea este completă, vibraţiile şi sunetele se diminuează rapid.

3. Etapa de explorare. Odată ce ne separăm şi existăm în mod independent de corpul nostru fizic, noi putem începe să explorăm lumea din planul subtil în care ne aflăm. Corpul nostru subtil energetic este adeseori experimentat de noi ca fiind un duplicat al corpului fizic ce este însă alcătuit dintr-o energie mai înaltă ca şi frecvenţă de vibraţie. Datorită structurii sale subtile, corpul nostru energetic este foarte receptiv la puterea gândului. Metoda de mişcare pe care o utilizăm este complet nelimitată; putem merge, alerga, zbura, pluti. Pentru a menţine explorarea, este necesar să continuăm să ne focalizăm atenţia asupra noului mediu înconjurător şi al noului corp subtil energetic pe care le experimentăm.

4. Etapa de revenire. Revenirea (reintegrarea corpului subtil energetic în corpul fizic) apare în mod automat atunci când doar ne gândim la corpul fizic. Uneori, în timpul revenirii, integrarea celor două corpuri este însoţită de vibraţii temporare, ameţeală şi stare cataleptică. Aceste senzaţii se estompează rapid pe măsură ce ne reunificăm şi ne reacordăm cu trupul nostru fizic.

Patru paşi către succes

Primul pas către o experienţă de dedublare corporală conştientă şi încununată de succes este acela de a rămâne calmi din punct de vedere mental şi emoţional pe măsură ce începem să conştientizăm orice formă de modificare sau de comutare a conştiinţei noastre către altceva. Abilitatea noastră de a rămâne calmi este esenţială pentru atingerea şi menţinerea oricărui grad de control atunci cănd suntem dedublaţi. Senzaţiile iniţiale asociate experienţelor extracorporale pot fi surprinzătoare pentru un începător. Acest aspect este în special valabil în cazul în care suntem nepregătiţi pentru această experienţă. De multe ori, acest entuziasm este cauzat de senzaţiile şi sunetele intense ce pot să apară chiar înaintea şi în timpul separării. Unii oameni devin atât de entuziasmaţi sau uimiţi de aceste sunete şi senzaţii interioare, încât se gândesc imediat la corpul lor fizic. Aceasta cauzează o întoarcere instantanee în învelişul fizic. Cheia este să întâmpinăm cu bucurie senzaţiile şi sunetele neobişnuite şi să rămânem cât mai calmi posibil.

Al doilea pas este reprezentat de faptul de a ne încorpora obiceiul autocontrolului. De fiecare dată când experimentăm orice senzaţii sau sunete asociate călătoriilor extracorporale, să începem imediat să încurajăm aceste senzaţii sau sunete să se expansioneze în întreaga noastră fiinţă. De exemplu, dacă experimentăm un bâzâit intens sau o senzaţie vibraţională aparte, să urmărim imediat să încurajăm acea senzaţie să se împrăştie în tot corpul nostru. Să ne focalizăm întreaga atenţie asupra savurării acestei noi şi înalte frecvenţe vibraţionale. Apoi, mental, să încurajăm senzaţiile vibraţionale sau sunetele respective să ne pătrundă întreaga fiinţă.

Cel de-al treilea pas este reprezentat de acţiunea de a ne direcţiona pe noi înşine departe de corpul fizic. Aceasta poate fi realizată cu uşurinţă printr-un monolog mental interior care ne direcţioneazăşi ne menţine separaţi de corpul fizic. De exemplu, “Plutesc în sus, în sus…” sau “Devin din ce în ce mai uşor…” sau “Acum mă îndrept către camera de zi (sau curtea din spatele casei, sau orice altă locaţie ce este departe de corpul fizic)”. Orice sugestie care ne direcţionează şi ne separă de corpul fizic va fi eficientă. Trebuie să ne amintim să nu ne gândim sau să nu facem nici un fel de referire la corpul nostru fizic, sub nici o formă. Chiar şi gânduri aleatorii direcţionate spre corpul fizic pot provoca o revenire rapidă în acesta.

Cel de-al patrulea pas este acela de a ne menţine întreaga focalizare departe de corpul fizic. Cea mai uşoară modalitate de a face aceasta este să uităm temporar de corpul nostru fizic şi să devenim foarte interesaţi de noua lume pe care o experimentăm. Succesul şi durata experienţei noastre extracorporale vor depinde în întregime de capacitatea noastră de focalizare a atenţiei. Gândurile sau sentimentele legate de corpul nostru fizic ne vor aduce imediat înapoi în acesta.

Trebuie să ne amintim mereu că suntem fiinţe puternice, energetice, care locuim temporar într-un vehicul sau corp fizic. Abilitatea noastră de a ne controla experienţele extracorporale reprezintă o parte naturală a dezvoltării noastre personale. Fiecare experienţă reprezintă o aventură interesantă pentru a descoperi lucruri noi. In realitate, noi ne explorăm şi ne redescoperim propria identitate şi propriul cămin.

Conştientizarea şi modul de a reacţiona la starea vibraţională

Vibraţiile şi sunetele interne indică adeseori apropierea unei experienţe de natură subtilă. Voi face referire la sunetele şi vibraţiile respective ca la starea vibraţională. Aceste vibraţii îşi au de obicei originea în zona din spatele gâtului iar apoi acestea se împrăştie rapid în întreg trupul. Acestea sunt însoţite adeseori de senzaţii de amorţire şi de sunete de bâzâit sau zumzăit.

Conform unui studiu amplu realizat la scară naţională privitor la experienţele extracorporale şi condus de Dr. Stuart Twemlow în anul 1979, 55 % din cei 339 de participanţi au raportat “o senzaţie energetică” în timpul experienţelor lor extracorporale. In plus, 50% au mărturisit că au experimentat senzaţii de vibraţie în trupurile lor şi că au auzit zgomote în stadiile incipiente ale experienţei lor. Cele mai des raportate zgomote au fost bâzâiturile (29%), huruiturile (19%) şi muzică sau cântece (16%).

La început, este bine să observăm orice fel de semnale interioare pe care le experimentăm în timpul somnului sau în timpul viselor şi de asemenea pe măsură ce ne trezim. Să privim cu mare atenţie orice senzaţii sau sunete vibraţionale, chiar dacă acestea sunt de natură subtilă. Numeroşi oameni experimentează în mod curent sunete şi senzaţii vibraţionale însă nu le acordă importanţă asociindu-le cu vise sau cu fenomene fizice inexplicabile.

Conştientizarea şi răspunsul nostru la aceste senzaţii sau sunete, vor determina în repetate rânduri gradul de eficienţă al procesului separării de corpul fizic. Unii oameni sunt atât de surprinşi de senzaţiile şi de sunetele pe care le experimentează încât aceştia se gândesc imediat la corpul fizic. Aceasta cauzează o întoarcere instantanee în acesta.

Reacţia noastră pozitivă la sunetele şi senzaţiile iniţiale asociate cu explorările extracorporale ne vor fi de ajutor pentru a profita de fiecare ocazie pe care o vom avea pentru a ne separa de corpul fizic şi pentru a experimenta aventura supremă. Cu cât suntem mai bine informaţi şi mai bine pregătiţi, cu atât cresc şansele noastre de reuşită. Conştientizarea şi răspunsul nostru la această stare vibraţională reprezintă un pas important în ucenicia noastră. Lista de mai jos vă poate ajuta să identificaţi semnalele interioare asociate cu aceste etape incipiente ale unei experienţe extracorporale.

• Diverse sunete: bâzâit, huruit sau zumzăit

• Senzaţii neobişnuite energetice sau de furnicături

• Voci, râsete sau auzirea numelui dumneavoastră strigat

• Senzaţie de greutate sau de scufundare

• Amorţeală sau paralizie în orice parte a corpului

• Senzaţie de greutate foarte mică

• Vibraţii interne ieşite din comun

• Senzaţie energetică electrică

• Sunete de paşi sau prezenţa unei alte persoane

• Senzaţie de rotire, învârtire sau mişcare interioară de orice fel

• Braţe sau picioare care se ridică în timpul somnului

• Flux de energie ce curge prin întreg trupul

• Orice zgomot ieşit din comun: vânt, motor, muzică, clopote etc.

In prezent, subiectul multor teorii îl constituie cauza şi natura vibraţiilor asociate experienţelor extracorporale. Bazându-mă pe experienţa personală, eu sunt de părere că aceste vibraţii reprezintă rezultatul direct al separării corpului subtil, ce este înzestrat cu o frecvenţă mai înaltă de vibraţie, decât corpul fizic. Am ajuns la această concluzie datorită faptului că intensitatea vibraţiilor se diminuează imediat după ce separarea este completă. Modul în care noi reacţionăm la aceste vibraţii iniţiale va determina deseori gradul de eficienţă al separării noastre de corpul fizic.

Următoarele idei au scopul de a ne oferi o îndrumare orientativă referitoare la modul în care putem reacţiona la aceste vibraţii:

1. Să rămânem calmi. Vibraţiile, sunetele, senzaţia de amorţeală şi catalepsia constituie o experienţă normală.

2. Permiteţi şi încurajaţi vibraţiilor respective să se expansioneze în întreg trupul. Amintiţi-vă să rămâneţi nemişcat şi să nu vă gândiţi la trupul fizic; orice mişcare fizică va stopa procesul vibraţional

3. Pe măsură ce permiteţi vibraţiilor să se extindă, vizualizaţi cum vă îndepărtaţi de corpul fizic, către o altă zonă din locuinţa dumneavoastră. Această vizualizare poate fi dublată prin direcţionarea dumneavoastră mentală cu ajutorul unui gând-forţă: “Acum mă îndrept spre uşă (sau orice altă zonă departe de corpul fizic)”.

4. După ce este obţinută separarea completă, vibraţiile se vor diminua rapid. In acest punct, este important să ne focalizăm şi să ne menţinem întreaga atenţie departe de corpul fizic.

Am descoperit că dacă aceste vibraţii se produc în cunoştinţă de cauză, recunoaşterea acestora, precum şi reacţia noastră pozitivă la acestea, reprezintă una dintre cheile controlului asupra experienţelor extracorporale. In primul an în care am experimentat astfel de experienţe, eram adeseori surprins şi uneori chiar speriat de intensitatea acestei stări vibraţionale. Privind retrospectiv, conştientizez faptul că am învăţat toate aceste lucruri alegând calea mai dificilă. In anii 70 nu era disponibilă prea multă informaţie despre acest subiect, iar în materialul care era totuşi tipărit nu se menţiona absolut deloc subiectul sunetelor şi al vibraţiilor.

După ce am experimentat în mod repetat vibraţii şi sunete ca de bâzâit în timp realizam tehnici extracorporale ori dormeam sau visam, am început să conştientizez că aceste vibraţii stranii reprezentau un preludiu firesc al experienţei extracorporale. Aceste sunete şi vibraţii neobişnuite erau unele dintre cele mai bune indicaţii incipiente ale faptului că eram pregătit să mă separ de trupul meu. După câteva experienţe, am început să mă bucur de vibraţiile respective şi chiar am început să le aştept cu nerăbdare.

Privind în urmă, am conştientizat faptul că atitudinea mea faţă de starea vibraţională a avut un impact major asupra capacităţii mele de a iniţia şi de a-mi controla experienţele extracorporale. Pe măsură ce anxietatea mea în ceea ce priveşte vibraţiile şi sunetele respective s-a transformat treptat în nerăbdare, capacităţile mele personale s-au dezvoltat direct proporţional. In final, am ajuns să percep vibraţiile respective ca pe un prieten care îmi ura bun-venit şi care prevestea începutul unei aventuri pline de entuziasm.

După mai mult de un an de străduinţe, am ajuns să mă simt în largul meu vis-a-vis de întreg acest proces. Din acel moment, de fiecare dată când simţeam sau auzeam sunete interioare, vibraţii, voci sau orice altă formă de senzaţie energetică ieşită din comun, încurajam imediat vibraţiile sau sunetele să se extindă. Apoi urmăream să vizualizez cum mă îndepărtez departe de corpul fizic şi mă îndrept spre uşa dormitorului.

Această combinaţie a fost de un real succes. Am început să recunosc aceste vibraţii şi sunete în timpul somnului, în timpul viselor şi în timpul meditaţiilor. Intensitatea vibraţiilor şi a sunetelor varia: uneori acestea erau foarte subtile, iar alteori erau copleşitoare. Am descoperit de asemenea că în situaţia în care experimentam vibraţii de intensitate medie, mă puteam focaliza asupra lor şi puteam încuraja expansionarea lor şi extinderea acestora în întreg trupul. De exemplu, odată m-am trezit în mijlocul nopţii cu o senzaţie slabă de vibraţii în zona cefei. Am închis ochii, complet relaxat şi m-am focalizat asupra vibraţiilor, încurajând senzaţiile să crească în intensitate şi să se extindă din zona cefei în întreg trupul. Treptat, vibraţiile au migrat în jos pe coloana vertebrală şi apoi în lateral, învăluindu-mi trunchiul şi extremităţile. După o perioadă care mi s-a părut de câteva minute, vibraţiile au ajuns la un apogeu iar eu m-am extras pur şi simplu din corpul fizic, imaginându-mă cum mă îndrept spre uşa dormitorului. In câteva secunde mă găseam în uşa dormitorului şi eram pregătit pentru noi explorări.

Acest proces este în întregime natural şi extrem de plăcut atunci când reuşim să ne obişnuim cu el. In plus, nou-dobânditul control şi înţelegerea stării vibraţionale ne oferă posibilitatea de a profita de fiecare ocazie pentru a face călătorii extracorporale. Să ne amintim întotdeauna, senzaţiile şi sunetele stării vibraţionale reprezintă un important punct de referinţă care poate fi de o importanţă majoră în îmbunătăţirea abilităţilor noastre de a experimenta călătorii extracorporale controlate.


Info: Playerul video de pe acest blog doar face enabled la linkul extern, youtube, openload, vimeo, etc, deci trebuie sa asteptati sa se incarce!Apreciem sprijinul celor cu suflet, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare.


Your email is never published or shared.