Ilie Cioara – Miscarea

Mişcarea este o schimbare a locului, a poziţiei, o deplasare de la o stare la alta, printr-o anume activitate, agitaţie sau frământare, înregistrată în corelaţie cu scurgerea firească a timpului. Ea este prezentă în întregul Univers, de la materia brută, zisă-moartă, până la fiinţele cele mai evoluate.

Aşadar, mişcarea este însuşirea esenţială care uneşte cele trei regnuri: mineral, vegetal şi animal. De la bobul de nisip, vegetale şi animale, totul se află într-o permanentă mobilitate. Deci, nimic static în imensitatea fără de sfârşit, fapt de necontestat şi acolo unde simţurile noastre nu au posibilitatea perceperii respective. Descoperirile ştiinţei, care au atins intimitatea atomului, sunt de o relevanţă ce nu mai poate fi pusă la îndoială de nimeni.

Această mişcare universală este determinată de o Energie Inteligentă, existentă pretutindeni, care, de fapt, ţine în echilibru toate câte sunt văzute şi nevăzute. Formele exterioare de manifestare nefiind altceva decât modalităţi distincte de exprimare ale uneia şi aceleiaşi energii. De la Ea purced toate, şi la Ea toate revin. O mai putem numi Energie Absolută, Dumnezeu, etc.

In tema noastră ne referim la un alt gen de mişcare, cu totul diferită de cea menţionată mai sus. Şi anume, este vorba de acea mişcare psihologică relativă şi personală, al cărei izvor ţâşneşte din structura egocentrismului uman. Interesul personal, totdeauna centrat pe sine, deci “egoist”, constituie motorul care dă viaţă acestei mişcări. Şi cum interesul variază de la individ la individ şi mişcarea îmbracă haina contradicţiei, conflictului, cu un cuvânt, este şi rămâne consecvent haotică.

Funcţionând la nivel de ego, vom fi mereu în conflict cu noi înşine, cu semenii, cu viaţa în ansamblul manifestărilor ei. Psihologic, condiţionaţi de o educaţie eronată, noi nu ştim să întâmpinăm în mod corespunzător viul în desfăşurarea lui normală. Toate aglomerările noastre memoriale ne stăpânesc în aşa măsură, încât exclud de la bun început orice întâlnire reală a faptelor şi întâmplărilor aşa cum vin ele.

Plăcutul şi neplăcutul fiind elementele de bază care ne structurează psihic, vom răspunde automat numai prin reacţii corespunzătoare calapoadelor ce ne încorsetează modul de gândire. Acceptarea şi respingerea constituie, de fapt, cele două elemente care ne vor însoţi pe tot parcursul existenţei şi ne vor dirija sensul şi raţiunea de a fi.

Ţinând seamă de această sumară şi incompletă enumerare de deficiente, privind funcţionalitatea mintii umane, întrebarea firească ce ne-o punem, este aceea de a vedea ce şanse avem de a ieşi din această înfundătură.

Simpla conştientizare a acestor deficienţe face ca gândirea să se smerească, adică să tacă. Şi tăcerea, odată instalată în acest mod, oferă particulei divine din noi, posibilitatea de a se manifesta în toată splendoarea şi sacralitatea ce o caracterizează. Prin ea, fiinţa întreagă ia proporţii infinite, unindu-se cu Marele Tot.

Structurată pe energie pură, această particulă se manifestă ca Iubire absolută. De-acum, viaţa este perfect înţeleasă, noi înşine fiind în contact direct cu mişcarea ei. Orice problemă este pe loc rezolvată, prin ardere completă în flacăra dragostei.

In concluzie, dacă noi înşine am atins stadiul de atenţie lucidă, clară şi globală şi întâmpinăm în mod direct şi nemijlocit mişcarea gândirii, care, prin natura ei, este limitată, relativă, egoistă şi haotică, aceasta, surprinsă, tace necondiţionat. Iluminarea atenţiei i-a demascat şubrezenia, conducând astfel la totala ei eclipsare.

Şi, în golul astfel instalat, îşi face apariţia un alt gen de mişcare, impulsionată de o energie pură, inocentă, care ne uneşte cu Marea Energie Cosmică. In această ipostază ne mişcăm în afara timpului şi spaţiului, ca făptură integrală implicată în procesul de creaţie universală.

Prin noi şi cu noi se fundamentează o lume nouă, în care Iubirea este factorul diriguitor în gândire, exprimare şi înfăptuire.

 
Cartile lui Ilie Cioara se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 

INFO: Playerul video de pe acest blog doar face enabled la linkul extern, youtube, ok.ru, etc, deci trebuie sa asteptati sa se incarce. - DMCA


Dacă vă place acest site, iar informațiile prezentate vă sunt de ajutor, ajutati acum acest site cu o donație prin serviciul electronic securizat PayPal sau direct in cont bancar. (clik aici)