• Bine ați venit pe site-ul TrezireaInteligentei.ro

    Iubirea si Adevarul nu pot fi descoperite prin carti, biserici sau temple. Acestea vin in fiinta prin cunoasterea de sine. Cunoasterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci cand incercam sa ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar constienti in fiecare moment, clipa de clipa de propriile noastre ganduri si sentimente, de toate actiunile noastre fara nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea in care exista aceasta fericire a adevarului.

Ilie Cioara – Claritatea

Claritatea sau luciditatea minţii, pe care încercăm să o explicăm prin tema de faţă, este o ipostază pe care o atingem ca fiinţe umane, în momente de înaltă trăire spirituală. In clipa respectivă funcţionăm, corp şi psihic, ca o singură unitate intr-o perfectă armonie. Absenţa oricărei activităţi a gândirii generează, in mod inevitabil, starea de supraconştiinţa care ne contopeşte cu Conştiinţa Cosmică.

Vezi intregul post »

Ilie Cioara – Cercetarea

Descoperirea noului, adică a acelui ‘ceva’ necunoscut încă de omenire atât pe plan fizic, cit fi spiritual, pretinde în expresia: cercetare sau investigare, un anumit gen de actiune. Intrucât este vorba de o întâlnire a omului cu taine ale naturii necunoscute mai înainte, noutatea lor impune cercetătorului o atitudine cu totul diferită decât cea obişnuită.

Vezi intregul post »

Ilie Cioara – Cautarea

In limbajul curent, deseori auzim folosindu-se cuvântul “căutare” într-un sens cu totul impropriu. De pildă, întâlnim în mod frecvent expresia de căutare a Necunoscutului, a lui Dumnezeu sau a Adevărului etc.

Este oare posibilă o asemenea căutare şi cine anume îşi arogă o astfel de pretenţie pe cât de îndrăzneata, tot pe atât şi de greşit initiata?

Vezi intregul post »

Ilie Cioara – Asprimea

Asprimea este o atitudine psiho-somatică pe cât de dizgraţioasă, tot pe atât de dăunătoare bunelor relaţii dintre oameni. Această manifestare, care tulbură şi irită, este totodată o piedică uriaşă pusă in faţa Iubirii. Asprimea şi Iubirea, de fapt se exclud reciproc. Cănd una este prezentă, lipseşte în totalitate cealaltă. Se întâmplă aşa pentru că fiecare dintre ele funcţionează în dimensiuni deosebite.

Vezi intregul post »

Bruno Groening – Un om simplu, cu capacitati deosebite

Noi toţi trăim într-o anumită ordine în lume. Legea supremă a ei este Dumnezeu. Dacă noi părăsim această ordine, ne pierdem fundamentul. Sănătatea noastră suferă, devenim bolnavi. Numai dacă facem din nou ordine în noi, poate să revină sănătatea. Omul ar trebui să se lase de tot ce este nenatural şi să se ofere complet naturii, de care el aparţine.

Toţi oamenii merită să fie ajutaţi. Dumnezeu este transmiţătorul, iar omul recepţionează puterea tămăduitoare. Ai încredere şi crezi, că puterea divină ajută şi vindecă ! De murit toţi oamenii trebuie să moară, chiar şi eu, dar eu n-am să fiu mort. Iar dacă sunt chemat, atunci vin şi ajut în continuare, dacă vrea Dumnezeu. Eu vă dau regulile de joc ale vieţii ca să deveniţi un maestru al vieţii. Activitatea mea serveşte doar faptului de a-i conduce pe toţi oamenii acestui pământ din nou pe calea cea corectă, pe calea lui Dumnezeu. Nu vă spun nimic nou, vă spun doar ceea ce nu mai ştiţi azi. Nu-mi mulţumiţi mie, mulţumiţi lui Dumnezeu. El a făcut-o. De existenţa mea ar trebui să se intereseze după părerea mea ştiinţa, numai pentru faptul că conferă activităţii de cercetări un imbold, şi anume pentru o sarcină de mâine. Eu pot ajuta unui om să găsească calea spre bine, dar nu am voie să iau eu decizia asupra lui sau să-l restrâng să facă un bine. Fiecare trebuie să-şi găsească propria lui cale.

Vezi intregul post »