Ilie Cioara – Faptul

Prin fapt, înţelegem tot ceea ce se întâmplă, are loc, sau apare într-o fracţiune de timp, fie în interiorul fiinţei noastre, fie în lumea exterioară, ca urmare firească a mişcării vieţii, înregistrată clipă de clipă, concomitent cu scurgerea timpului. In acest sens amintim câteva fapte: gând, imagine, dorinţă, teamă, deznădejde, speranţă, ură etc. Şi câteva din lumea înconjurătoare: un răsărit de soare, o furtună dezlănţuită, un ciripit de păsări, insulta sau lauda ce ni se adresează, moartea unei fiinţe dragi, un incendiu, etc.

Vezi intregul post »

Ilie Cioara – Expresia

In relaţiile noastre cu semenii, cu lumea, cu viaţa în ansamblul manifestărilor sale, pentru a ne putea înţelege şi comunica la nivel verbal şi cerebral, ne folosim de cuvinte, de vorbe, ca de nişte simple instrumente de exprimare.

Expresiile nu sunt altceva decât simboluri prestabilite de comunitate şi adoptate în vorbirea curentă. Ele cuprind un anumit sens, semnifică ceva, descriu un fapt, un lucru care are un înţeles clar şi precis, unanim acceptat. Au o tonalitate distinctă şi pronunţarea sau numai imaginarea lor generează o seamă de simţăminte.

Vezi intregul post »

Ilie Cioara – Experienta

In această temă încercăm să clarificăm experienţa, privită prin prisma activităţii psihicului uman. Ea îmbracă două aspecte diametral opuse.

Mai întâi acea experienţă iniţiată de individ, care se sprijină pe elemente extrase din câmpul conştiinţei şi păstrate memorial, ca reziduri ale unor trăiri anterioare. Apoi, există un alt gen de experienţă, care se realizează în chip spontan, direct şi nemijlocit. Prin esenţa ei este unicitate şi nu are nici un fel de tangenţă cu trecutul nostru psihologic.

Vezi intregul post »

Ilie Cioara – Exista un “dincolo”?

Intrebarea aceasta, dacă există sau nu altă viaţă, după ce suportul fizic cedează, este pusă în mod frecvent, mai ales atunci când avem o anumită tangenţă cu fenomenul morţii. In clipa în care ne părăseşte o fiinţă dragă, dintr-o dată, interesul ne electrizează şi, fie în mod tacit, fie manifestat în exterior, încep să ne frământe tot felul de interogaţii.

Vezi intregul post »

Ilie Cioara – Evadarea

Funcţionând ca fiinţe incomplete – fragmente confuze şi conflictuale – nu suntem capabili să înţelegem desfăşurarea normală a vieţii. Şi, pentru că nu-i putem descifra mişcarea ei în actualitatea imediată, căutăm tot soiul de refugii.

Vezi intregul post »

C I T E S T E   A I C I